Privacy verklaring

Privacyverklaring van CV de Dwérsklippels
De carnavalsvereniging de Dwérsklippels, Postbus 11 5670 AA Nuenen, wil via deze Privacyverklaring  u informeren over hoe wij persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en openbaren. Deze Privacyverklaring helpt u om te begrijpen welke persoonlijke gegevens we verzamelen, waarom we deze verzamelen, wat we ermee doen en hoe we ze beschermen.

Wanneer we de term 'persoonlijke gegevens' gebruiken in deze privacyverklaring bedoelen we informatie die op u betrekking heeft en waarmee u direct of in combinatie met andere gegevens geïdentificeerd kan worden.

Welke gegevens verzamelen wij?
Om via onze website een lidmaatschap af te sluiten of toegangskaarten te kopen moet u een online account aanmaken.
Wanneer u een account maakt, verzamelen we de volgende persoonlijke gegevens:
 • Aanhef (Geslacht);
 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Wachtwoord;
 • Wanneer u kaarten voor het tienercarnaval besteld hebben wij de volgende gegevens nodig van uw kind nodig:
 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • ID nummer ( nummer ID kaart of paspoort);
 • Geboortedatum;
 • Recente pasfoto.
 • Bij het aangaan van een lidmaatschap en aankoop van toegangskaarten verzamelen en verwerken wij tevens:
 • Overzicht van aangeschafte producten;
 • Betalingsgegevens.
 • Waar gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor?
  Wij gebruiken deze gegeven om het account aan te maken en te beheren. Verder worden de gegevens gebruikt om een aangegaan lidmaatschap te registreren en te beheren en het proces van online kaartverkoop mogelijk te maken en te beheren.
  De door u verstrekte gegevens worden enkel  voor bovengenoemde doelen gebruikt.

  Worden uw persoonlijke gegevens gedeeld met anderen?
  Voor het afhandelen van financiële transacties wordt de voor deze transacties noodzakelijke en wettelijk verplichte informatie gedeeld met de betreffende bank.
  Verder worden de door u verstrekte gegevens aan geen enkele andere organisatie ter beschikking gesteld. Er worden ook geen connecties gelegd met andere websites dan wel sociaal media accounts.

  Hoe beveiligen we uw persoonlijke gegevens?
  Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen, die worden gebruikt om uw persoonsgegevens te beschermen. Alle formulieren op onze website waarmee persoonsgegevens verzameld worden, zijn beschermd door een mechanisme genaamd Secure Socket Location (SSL). Dit is een standaard technologie die een veilige verbinding aanbiedt tussen internetbrowsers en websites. Dankzij dit systeem kunt u veilig uw persoonsgegevens aan ons overdragen. Firewalls worden gebruikt om ongeautoriseerde toegang tot onze servers te blokkeren. Deze firewalls bevinden zich op een beveiligde locatie. Binnen de vereniging hebben alleen die mensen toegang tot uw persoonsgegevens die tijdens het uitvoeren van hun werk uw persoonsgegevens nodig hebben.
   
  Hoelang worden uw persoonlijke gegevens bewaard?
  Wij zullen uw persoonlijke gegevens te minste bewaren zolang dit nodig is om de taken waarvoor de gegevens zijn verzameld uit te kunnen voeren.
  Bij beëindiging van het lidmaatschap worden de gegevens, na afhandeling van alle administratieve zaken en na eventuele wettelijke in acht te nemen termijnen, definitief verwijderd uit ons systeem.

  Uw rechten en de keuzes die u hebt
  Indien u een verzoek wilt indienen om de door u verstrekte persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen dan kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen op uw verzoek reageren conform de toepasselijke wetgeving en zo snel mogelijk uitvoeren als redelijkerwijs haalbaar is.

  Informatie die wij nodig hebben om uw lidmaatschap te beheren kan alleen verwijderd worden na beëindiging van het lidmaatschap. Verder kunnen gegevens die nodig zijn om eventuele transacties uit te voeren waaraan u was begonnen voordat u de wijziging of verwijdering aanvroeg pas verwijderd worden nadat alle handelingen voor die transactie zijn voltooid en afgehandeld.

  Hoe kunt u contact met ons opnemen?
  Indien u vragen hebt over deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen met de vereniging via secretaris@dwersklippels.nl.