Optocht Reglement en Prijzengeld

Let OP: Uw startnummer wordt per email verstuurd!

Reglement voor de optocht:

Reglement voor de optocht:
Art. 11
Iedereen mag aan de optocht deelnemen mits men zich houdt aan de voorschriften en de aanwijzingen van de optocht-commissarissen, herkenbaar aan de bodywarmer.
Art. 10
De plaatsen in de optocht worden door de optocht-commissarissen bepaald.
Art. 9
Wettelijke- en Gemeentelijke verordeningen moeten in acht worden genomen. Andermans eigendommen worden niet bevuild of vernield.
Art. 8
Gebruik van alcohol en/of acts die aanstoot geven tijdens de optocht zijn verboden. Deelnemers aan de optocht mogen geen overlast veroorzaken door het overmatig verspreiden van strooigoed, confettie, serpetines of andere materialen. Het strooien van beperkte hoeveelheden van afbreekbare materialen is toegestaan, het strooien van niet afbreekbaar materiaal (plastic, piepschuim etc) is verboden! Deelnemers die overlast veroorzaken worden uitgesloten van de optocht en ontvangen geen startgeld.
Art. 7
Deelnemers wordt verzocht bij de uitbeelding van een act niet stil te staan  i.v.m. een gelijkmatige doorstroming van de optocht. Hinderlijk stilstaan leidt tot puntenaftrek. Blijf vooruit en achteruit kijken of je nog aansluiting hebt, niet wordt ingehaald (nummer-volgorde handhaven voor de jury).
Art. 6
Carnavalswagens moeten constructief veilig zijn  en dienen zich te houden aan de veiligheidsadviezen zoals hieronder vermeld. Wagens worden vooraf geïnspecteerd en onveilige wagens worden uitgesloten van deelname. Wagens/tractoren moeten begeleid worden door 1 persoon per wiel of wielcombinatie i.v.m. gevaar voor kinderen. Startgeld voor wagens geldt voor vrachtwagens met oplegger of tractoren met aanhanger. Toekenning geschiedt door de organisatoren. Wagens mogen niet hoger zijn dan 4,2 meter en niet breder dan 4 meter.
Art. 5
Muziek in de optocht! Wij zijn zuinig op het gehoor van onze deelnemers en toeschouwers. Wagens en loopgroepen met elektronisch muziek hebben dienen de boxen zoveel mogelijk naar de zijkanten te plaatsen. Deelnemers die geluidsoverlast veroorzaken worden uitgesloten van de optocht en ontvangen geen startgeld. Maximale toegestane norm is 95 DB.
Art. 4
Wagens, loopgroepen of individuelen mogen absoluut geen reclame meevoeren. Alleen in Nuenen c.a. gevestigde bedrijven/instellingen kunnen als zodanig aangemerkte reclamewagens laten deelnemen, mits voldaan is aan inschrijving en betaling van de kosten. Reclamewagens gaan aan de eigenlijke optocht vooraf.
Art. 3
Voor ongelukken en/of schades tijdens de optocht zijn de organisatoren niet aansprakelijk. Deelnemers dienen zelf verzekerd te zijn voor deelnemers, wagens, tractoren en opleggers.
Art. 2
De jury is onafhankelijk in de puntentoekenning. De beoordeling door de jury is bindend. De beslissing van de jury wordt niet gemotiveerd. Hiertegen is geen beroep mogelijk.
Art. 1
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslissen de organisatoren.

 

Veiligheidsadviezen carnavalswagens van de brandweer:

 • Wanneer op de wagen een aggregaat aanwezig is, zorg dan voor een goedgekeurde brandblusser, bij voorkeur een poederblusser.
 • Maak bij voorkeur geen gebruik van materialen zoals plastic en piepschuim, of andere brandbare stoffen.
 • Wanneer bij de aankleding van de carnavalswagen gebruik wordt gemaakt van stoffering, zorg er dan voor dat de textielproducten niet gemakkelijk ontvlambaar zijn.
 • Als het trekkende voertuig wordt ingepakt, zorg dan voor voldoende ventilatie voor de chauffeur (in verband met de uitlaatgassen). Denk ook aan goede ontsnappingsmogelijkheden in geval van calamiteiten.
 • Zorg voor een veilige installatie voor de stroomvoorziening. Alle factoren of omstandigheden die kortsluiting kunnen veroorzaken dienen te zijn uitgebannen.
 • Rol een kabelhaspel geheel af.
 • Denk aan het verantwoord gebruik van brandstoffen, jerrycans, of ander vluchtige, brandbare stoffen.
 • Indien u vragen heeft over de veiligheid van uw carnavalswagen kunt u contact opnemen met de heer de Wit (tel. 040-2631629)
   

  Startgeld voor Optocht:

 • De wagens krijgen een startgeld van € 450,- (Zie regelement voor voorwaarden en verder ter beoordeling van Optocht commissie).
 • Startgeld voor prinsenwagens van carnavalsverenigingen is € 110,-
 • Muziekgroepen die musicerend meelopen in de optocht: De eerste 5 muziekgroepen bestaande uit 7 of meer personen die inschrijven voor de optocht ontvangen € 70, - ter beoordeling door de jury en de commissie Optocht.
 • Prijzengeld Optocht: 

   Categorie: 1e prijs 2e prijs 3e prijs 4e prijs 5e prijs  
   Wagens € 250,- € 175,- € 125,- € 75,- € 50,-  
   Grote loopgroepen
    (6 of meer personen) 
  € 150,- € 100,- € 75,- € 50,- € 25,-  
   Kleine loopgroepen
    (2 t/m 5 personen)
  € 70,- € 45,- € 25,- € 15,- € 10,-  
   Individuelen
    (1 persoon) 
  € 35,- € 25,- € 15,- € 12,50 € 10,-  
   Tieners
    (15 t/m 19 jaar) 
  € 35,- € 25,- € 15,- € 12,50 € 10,-  
   Publieksprijs  € 111,- - - - -  


   

  Uw startnummer wordt per email verstuurd

   

  Bekendmaking van de prijzen:

  De bekendmaking van de uitslag van de jury vindt plaats op zondagmiddag na afloop van de optocht, om 16:30 uur in de Tienertent.  De prijzen worden dan ook direct uitgereikt door de Jury.

  Voor eventuele vragen of suggesties kunt U contact opnemen met:
  Jack van der Hoeven, tel. 06-53119804 
  U kunt ook mailen naar optocht@dwersklippels.nl